Akademinė autorystė

Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2014-09-22)

1. Jūsų amžius:
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus366
Respondentų atsakyti klausimai366
Respondentų neatsakyti klausimai770
2. Jūsų lytis:
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Vyras
40%144
Moteris
60%214
Respondentų atsakyti klausimai358
Respondentų neatsakyti klausimai778
3. Akademinėje aplinkoje Jūs dirbate apytiksliai nuo:
ReikšmėsVidurkisSumaAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus1678603918360
1. 1979, 2014-09-18 17:19:19
2. 1994, 2014-09-17 08:58:14
3. 1999, 2014-09-16 17:03:11
4. 2004, 2014-09-16 10:34:45
5. 1992, 2014-09-15 14:59:16
Respondentų atsakyti klausimai360
Respondentų neatsakyti klausimai776
4. Aukščiausias Jūsų mokslo laipsnis ir/arba pedagoginis vardas (ne pareigos):
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Mokslų daktaro
60%260
Habilituoto mokslų daktaro (habilitacijos procedūra)
5%22
Docento
23%98
Profesoriaus
7%32
Kita
4%18
Rodyti "Kita" atsakymus
Respondentų atsakyti klausimai322
Respondentų neatsakyti klausimai814
5. Pastaruoju metu Jūs dirbate:
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Fizinių mokslų srityje
16%72
Gamtos mokslų srityje
13%56
Humanitarinių mokslų srityje
15%65
Medicinos mokslų srityje
7%32
Socialinių mokslų srityje
28%126
Technologijos mokslų srityje
16%70
Žemės ūkio mokslų srityje
3%14
Kita
2%11
Rodyti "Kita" atsakymus
Respondentų atsakyti klausimai358
Respondentų neatsakyti klausimai778
6. Pastaruoju metu Jūs dirbate:
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Pedagoginį darbą
40%254
Mokslinį-tiriamąjį darbą
45%284
Administracinį darbą
13%82
Kita
3%16
Rodyti "Kita" atsakymus
Respondentų atsakyti klausimai354
Respondentų neatsakyti klausimai773
7. Šiuo metu Jūs dirbate:
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Universitete
62%277
Mokslinių tyrimų institute
29%131
Kolegijoje
3%15
Kita
5%24
Rodyti "Kita" atsakymus
Respondentų atsakyti klausimai354
Respondentų neatsakyti klausimai773
8. Ar esate aktyvus mokslinio žurnalo redkolegijos narys?
Atsakymų variantai SantykisAtsakymai
Ne
72%254
Taip
28%101
Respondentų atsakyti klausimai355
Respondentų neatsakyti klausimai780
9. Ar rengiant ir/arba teikiant publikavimui savo mokslinius straipsnius Jūs kada nors buvote tokioje situacijoje, kai ...
Atsakymų variantaiNe, niekadaTaip, vieną ar kelis kartusTaip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkojeTaip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkojeAtsakymai
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?35% (113)26% (84)28% (89)10% (33)319
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?69% (217)16% (50)10% (33)5% (15)315
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?81% (256)13% (41)5% (15)1% (3)315
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?62% (194)19% (60)13% (40)6% (18)312
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?71% (225)16% (50)10% (31)3% (9)315
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?90% (285)6% (18)3% (10)1% (4)317
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?81% (256)14% (43)4% (14)1% (3)316
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?36% (113)39% (121)22% (69)3% (10)313
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?44% (136)37% (115)17% (53)3% (8)312
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?33% (103)40% (127)25% (79)2% (6)315
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?84% (263)10% (32)5% (17)1% (2)314
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?94% (296)5% (15)1% (3)0% (1)315
Respondentų atsakyti klausimai320
Respondentų neatsakyti klausimai799
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?
Ne, niekada
35%113
Taip, vieną ar kelis kartus
26%84
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
28%89
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
10%33
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?
Ne, niekada
69%217
Taip, vieną ar kelis kartus
16%50
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
10%33
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
5%15
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?
Ne, niekada
81%256
Taip, vieną ar kelis kartus
13%41
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
5%15
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
1%3
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?
Ne, niekada
62%194
Taip, vieną ar kelis kartus
19%60
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
13%40
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
6%18
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?
Ne, niekada
71%225
Taip, vieną ar kelis kartus
16%50
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
10%31
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
3%9
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?
Ne, niekada
90%285
Taip, vieną ar kelis kartus
6%18
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
3%10
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
1%4
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?
Ne, niekada
81%256
Taip, vieną ar kelis kartus
14%43
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
4%14
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
1%3
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?
Ne, niekada
36%113
Taip, vieną ar kelis kartus
39%121
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
22%69
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
3%10
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?
Ne, niekada
44%136
Taip, vieną ar kelis kartus
37%115
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
17%53
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
3%8
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?
Ne, niekada
33%103
Taip, vieną ar kelis kartus
40%127
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
25%79
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
2%6
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?
Ne, niekada
84%263
Taip, vieną ar kelis kartus
10%32
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
5%17
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
1%2
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?
Ne, niekada
94%296
Taip, vieną ar kelis kartus
5%15
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
1%3
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
0%1
Atsinaujinkite savo naršyklės Flash grotuvą
Ne, niekada
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?113
5%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?217
9%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?256
10%
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?194
8%
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?225
9%
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?285
12%
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?256
10%
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?113
5%
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?136
6%
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?103
4%
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?263
11%
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?296
12%
Taip, vieną ar kelis kartus
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?84
11%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?50
7%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?41
5%
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?60
8%
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?50
7%
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?18
2%
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?43
6%
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?121
16%
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?115
15%
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?127
17%
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?32
4%
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?15
2%
Taip, pasitaiko, bet tai nėra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?89
20%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?33
7%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?15
3%
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?40
9%
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?31
7%
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?10
2%
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?14
3%
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?69
15%
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?53
12%
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?79
17%
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?17
4%
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?3
1%
Taip, tai yra nuolatinė praktika mano akademinėje aplinkoje
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo įtrauktas asmuo (asmenys), tiesiogiai neprisidėjęs ar prisidėjęs nepakankamai prie straipsnio rengimo?33
29%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo verčiama įrašyti tiesiogiai prie publikuojamo straipsnio rengimo neprisidėjusį asmenį (asmenis), pasinaudojant institucine ar kita galia?15
13%
... į mokslinio straipsnio autorių sąrašą buvo neįtrauktas asmuo (asmenys), reikšmingai prisidėjęs prie straipsnio rengimo?3
3%
... mokslinio straipsnio autorių sąrašas buvo išdėstytas tendencingai, t.y. ne atsižvelgiant į faktinį autorių indėlį rengiant publikuojamą straipsnį, bet pagal autorių galios pozicijas ar kitus su straipsnio rengimu nesusijusius kriterijus?18
16%
... buvo daromas spaudimas nepagrįstai gausiai cituoti nurodomą autorių (autorius) ir/arba mokslo leidinį (leidinius)?9
8%
... rengiant mokslinį straipsnį buvo sąmoningai ignoruojami tematikoje reikšmingi darbai, autoriai, mokslo leidiniai?4
4%
... rengiant mokslo straipsnį svetimos idėjos, mintys, faktai buvo pateikiama kaip savo, nenurodant tikrojo jų šaltinio?3
3%
... du ar daugiau publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzentai pateikė prieštaringas recenzijas?10
9%
... publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzijoje buvo remiamasi išskirtinai asmenine nuomone ir patirtimi, bet ne faktais ar objektyviais kriterijais?8
7%
... buvo gauta neišsami, fragmentiška, neaiški publikavimui pateikto mokslinio straipsnio recenzija?6
5%
... buvo mėginama daryti įtaką recenzento veiklai nepagrįstai siekiant gauti teigiamą ar neigiamą mokslinio straipsnio recenziją?2
2%
... recenzentas atskleidė savo tapatybę straipsnio autoriui (autoriams) ir darė spaudimą būti bendraautoriumi, grasindamas neigiama recenzija, pažintimi su redaktoriumi, kt.?1
1%
Atsinaujinkite savo naršyklės Flash grotuvą
10. Gal galite plačiau aprašyti savo patirtis tokiose situacijose ar požiūrį į jas?
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus129
Respondentų atsakyti klausimai129
Respondentų neatsakyti klausimai989
11. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad mokslinio straipsnio autorių sąraše ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus205
Respondentų atsakyti klausimai205
Respondentų neatsakyti klausimai924
12. Ar netinkamos autorystės praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei išvardintos aukščiau? Jei taip, įrašykite jas.
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus58
Respondentų atsakyti klausimai58
Respondentų neatsakyti klausimai1058
13. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad mokslinio straipsnio autorių sąraše ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus174
Respondentų atsakyti klausimai174
Respondentų neatsakyti klausimai955
14. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas autorystės praktikas, nei išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus71
Respondentų atsakyti klausimai71
Respondentų neatsakyti klausimai1043
15. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus151
Respondentų atsakyti klausimai151
Respondentų neatsakyti klausimai981
16. Ar netinkamos citavimo ir publikavimo praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei išvardintos aukščiau? Jei taip, įrašykite jas.
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus39
Respondentų atsakyti klausimai39
Respondentų neatsakyti klausimai1075
17. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus134
Respondentų atsakyti klausimai134
Respondentų neatsakyti klausimai998
18. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas citavimo ir publikavimo praktikas, nei išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus38
Respondentų atsakyti klausimai38
Respondentų neatsakyti klausimai1076
19. Kaip manote, kokias ir kokio stiprumo išdavas turi/gali turėti tai, kad ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus125
Respondentų atsakyti klausimai125
Respondentų neatsakyti klausimai1004
20. Ar netinkamos mokslinių straipsnių recenzavimo praktikos gali turėti ir kitokias išdavas, nei išvardintos aukščiau? Jei taip, įrašykite jas
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus32
Respondentų atsakyti klausimai32
Respondentų neatsakyti klausimai1082
21. Kaip manote, kieno taikomos ir kokios priemonės leistų panaikinti ar bent apriboti tai, kad ...
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus122
Respondentų atsakyti klausimai122
Respondentų neatsakyti klausimai1007
22. Ar gali būti taikomos ir kitokios priemonės, užtikrinančios tinkamas mokslinių straipsnių recenzavimo praktikas, nei išvardintos ankščiau? Jei taip, įrašykite jas.
ReikšmėsAtsakymai
Rodyti detalius rezultatus38
Respondentų atsakyti klausimai38
Respondentų neatsakyti klausimai1076

Apie apklausą

Viso balsavo:240
Apklausa sukurta:2014-06-21, 22:35
Kategorija:Mokslas (202)
Galioja nuo:2014-07-04
Galioja iki:2014-09-22
Nuoroda:

Autorius

Komentarai

Justina | 2014-09-12, 20:16
Anketa labai ilga, ypav kur reikia ranguoti kiekvieną langelį po kurio laiko norisi žymėti "autm...
Arnas | 2014-09-11, 09:55
Anketoje per daug panšių klausimų, kuriuos reikia įvertinti balais. Etikos problemos ir biurokra...
Rimantas | 2014-09-10, 15:45
Pritariu Valentino mintims.

Taip pat manau, kad dabar Lietuvoje vyrauja ne tik „mokslas dėl mo...
Palaukite...